Card image cap
คีย์ใบงานสำหรับคนขับรถ

ใช้ปิดใบงานสำหรับคนขับรถ(ส่วนบริการกลาง)

โหลด
   
Card image cap
โปรแกรมออกตรวจงานรักษาความปลอดภัย

ใช้สำหรับออกตรวจงานรักษาความปลอดภัย(ส่วนบริการกลาง)

โหลด
   
Card image cap
โปรแกรมตรวจความเรียบร้อย

ใช้สำหรับออกตรวจความเรียบร้อยงานรักษาความสะอาด(ส่วนบริการกลาง)

โหลด
   
Card image cap
ตรวจนับพัสดุ

ใช้สำหรับตรวจนับพัสดุ(ส่วนพัสดุ)

โหลด